Avis legal

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem:

ElConsell Insular de Menorca, amb domicili a la Plaça de la biosfera, 5, 07703 de Maó, CIF: S0733002J  és titular de la pàgina www.applatja.com. Per a qualsevol consulta relacionada amb els serveis pot posar-se en contacte amb  el Consell Insular de Menorca en el domicili anteriorment indicat. 

El Consell Insular de Menorca com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties, per complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris (RGPD) en els termes que trobarà a l'apartat “política de privacidad” d'aquesta web.

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.applatja.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat del  Consell Insular de Menorca  a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc www.applatja.com (d'ara endavant la web) que el Consell Insular de Menorca  posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

 • Que sigui compatible amb les fins de la Web.
 • Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de manera alguna.
 • Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d'imatges que ho acompanyen.
 • El Consell Insular de Menorca es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.
 • El Consell Insular de Menorca no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. El Consell Insular de Menorca portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes a aquelles labors tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 • Tant l'accés a la Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El Consell Insular de Menorca no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús. El Consell Insular de Menorca no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
  • La presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • De l'ús de versions no actualitzades del mateix.

El Consell Insular de Menorca no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats en la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització, i, en particular, consisteixin en:

 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin el perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Haurà de notificar-ho a el Consell Insular de Menorca a la direcció de correo electrònic protecciodades@cime.es. 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial del  Consell Insular de Menorca  donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzats.

El Consell Insular de Menorca i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, o ús de la Web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el Consell Insular de Menorca i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de les Illes Balears (España).