Política de privacitat

  1. El Consell Insular de Menorca respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malt ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
  2. Per a això el Consell Insular de Menorca tractarà les dades de conformitat amb els principis exigits pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la normativa nacional relacionada i reglaments de desenvolupament. Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta normativa pot posar-se en contacte amb el Consell Insular de Menorca mitjançant escrit dirigit a l persona Delegada de Protecció de Dades a l'adreça: Pl. De la Biosfera, 5, 07703 - Maó. També pot posar-se en contacte per correu electrònic a l'adreça protecciodades@cime.es o per telèfon al 971356050.
  3. Utilització de "cookies". El procés de navegació d'un usuari a www.applatja.com, igual que en qualsevol altre lloc web deixa com a rastre l'adreça IP que en aquesta sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés. El Registre d'aquesta adreça IP serveix solament per a fins exclusivament internes, com són les estadístiques d'accés a aquest lloc web. L'adreça IP per a un mateix usuari és distinta d'una connexió a Internet a una altra, amb el que no és possible deduir cap "hàbit" de navegació a través de les pàgines del Consell Insular de Menorca per un determinat usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla de la recepció de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar la pàgina web www.applatja.com no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel Consell Insular de Menorca .
    Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies en el seu disc dur, vostè pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius de Windows haurà de consultar la carpeta "C" o la unitat de disc corresponent/Windows/cookies") per a conèixer amb major detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.
  4. El Consell Insular de Menorca es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o normatives, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, el Consell Insular de Menorca anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.