Platges de Menorca

Tipus de platja
Zona
Localitat

Son Saura

Verge

Platja de Son Saura Bellavista o Platja de Llevant de Son Saura està a 12 quilòmetres de Ciutadella, situada entre Platja d’es Banyuls i Punta des ...

Cala Pilar

Verge

Cala del Pilar (o el Pilar) està a 23 quilòmetres de Ciutadella, situada entre es Alocs i Punta des Carregador, així com defensada per Escull des B...

Sant Tomàs

Urbana

Sant Tomàs o Platja de Sant Tomàs està a cinc quilòmetres de es Migjorn Gran, situada entre Punta Negra, limítrofa amb Platja de Binicordell, i Pun...

Es Caló Blanc

Urbana

Es Caló Blanc o Cala Blanc està a 6,5 quilòmetres de Sant Lluís (municipi que conserva inalterats veïnats seculars de la pagesia i els camins estre...

Pregonda

Verge

Cala Pregonda està a 10 quilòmetres des Mercadal, situada entre la platja de Binimel·là i el Cap de s’Alairó. Davant la vorera s'hi poden veure...

Algaiarens

Verge

Les platges de la Vall i Algaiarens estan a uns 11 quilòmetres de Ciutadella. Les platges pròpiament dites reben el nom des Bot i des Tancats.

...

Cala Presili

Verge

Platja de Capifort o Cala Presili està a 17 quilòmetres de Maó, situada entre Punta de Presili i Cap de Favàritx o Punta de Capifort, on finalitza ...

Cala Tirant

Urbana

Cala Tirant o Arenal de Tirant és molt a prop de la urbanització Platges de Fornells (posseeix un mirador amb vistes panoràmiques excel·lents cap a...

Cala Morell

Urbana

Cala Morell està a 11 quilòmetres de Ciutadella, situada entre les puntes de Llevant i de sa Tortera, i dins de la cala Cul de sa Ferrada. Aquesta ...

Cala en Blanes

Urbana

Cala en Blanes està a quatre quilòmetres de Ciutadella, situada entre Punta de Cala en Blanes i na Marí, així com junt a la urbanització Torre del ...

Arenal d'es Castell

Urbana

S’Arenal des/d’en Castell és una platja semiurbana, considerada un dels llocs més bells de la costa nord menorquina, molt propera a la urbanització...

Cala Galdana

Urbana

Cala Galdana, Cala de Santa Galdana, està a set quilómetres de Ferreries, situada entre el morro de Ponent i el penyal Vermell, ben al costat de la...

Son Parc

Urbana

L'arenal de s’Olla o també arenal de Son Saura (topònims originals) o Son Parc (urbanització) se situa entre Cap Gros i na Tortuga, i està a 14...

Na Macaret

Urbana

Na Macaret és la platja urbana de la urbanització homònima, els edificis de la qual arriben fins a primera línia de la costa, situada entre Cala Mo...

Es Grau

Urbana

Es Grau és un tram de litoral localitzat al costat del nucli costaner homònim i del parc natural de s’Albufera des Grau (70 hectàrees de superfície...

Cales Piques

Urbana

Cales Piques o Calespiques està a set quilómetres de Ciutadella, situada entre Punta des Canal i Cap de Banyos, així com al costat de la urbanitzac...

Sa Mesquida

Urbana

Sa Mesquida és un tram de litoral localitzat al costat del nucli costaner homònim, que està a 6,5 quilòmetres de Maó (els usuaris més habituals d’a...

Platja d’en Tortuga

Verge

Platja d’en Tortuga està a 17 quilòmetres de Maó, situada entre el cap homònim i s’Arenal de Morella. Forma part de l’Àrea Natural d’Especial Inter...

Cala en Brut

Urbana

Cala en Brut està a sis quilòmetres de Ciutadella, situada entre Cala en Forcat i Clot d’en Barcelò, així com al costat de la urbanització Torre de...

Cavalleria

Verge

La platja de Cavalleria està a nou quilòmetres des Mercadal, situada entre les puntes des Vernís i de Ferragut. Aquest tram de litoral es troba res...

Binimel·là

Verge

La platja de Binimel·là està a 10 quilòmetres des Mercadal, situada entre Punta de na Batle i Illot, Cala i Esculls de Pregonda. Aquest tram de lit...

Cala Blanca

Urbana

Cala Blanca està a cinc quilòmetres de Ciutadella, situada entre Santandria (més oberta i espaiosa que aquesta) i s’Aigua Dolça, i devora la urbani...

Es Talaier

Verge

Platja des Talaier està a 13 quilómetres de Ciutadella, situada entre les puntes des Pinar i de na Bruna, així com sota la mirada de Talaia d’Artru...

Macarelleta

Verge

Platja de Macarelleta està a 14 quilòmetres de Ciutadella, situada entre és Castellet de Macarella i Cala Macarella. El seu topònim es refereix a l...

Cala Mitjana

Verge

Cala Mitjana està a set quilòmetres de Ferreries (població menorquina ubicada a una major altitud), situada entre Penyal Alt de s’Anglès i es Pont ...

Macarella

Verge

Platja de Macarella està a 14 quilòmetres de Ciutadella, situada entre es Castellet de Macarella i Punta de na Xulla, forma part de Àrea Natural d’...

Cala en Turqueta

Verge

Cala en Turqueta està a 10 quilòmetres de Ciutadella, situada entre les puntes des Tambors i na Foradada, així com davall la mirada de la Talaia d’...

Punta Prima

Urbana

Platja de Punta Prima està a sis quilòmetres de Sant Lluís (l’únic nucli urbà fundat pels francesos en el segle XVIII), situada entre les puntes de...

Binisafúller

Urbana

La platja de Binisafúller (tb. cala de Binissafúller) està a 5,5 quilòmetres de Sant Lluís (municipi que inclou petits i antics veïnats casolans co...

Binigaus

Verge

La platja de Binigaus està a quatre quilòmetres des Migjorn Gran, situada entre les puntes Rabiosa i Rodona, i propera a la urbanització de Sant To...

Cala Canutells

Urbana

Es Canutells o Cala Canutells està a 10 quilòmetres de Maó, situada a les costes sud-est de l’illa, entre Punta de na Picada i Cap Gros, així com a...

Santandria

Urbana

Platja de Santandria o Cala Santandria està a quatre quilòmetres de Ciutadella, situada entre Caleta d’en Gorries i Cala Blanca, així com junt a la...

Son Xoriguer

Urbana

Platja de Son Xoriguer està a 12 quilòmetres de Ciutadella, situada entre les puntes de sa Guarda i Titina, així com al costat de la urbanització h...

Cala en Bosch

Urbana

Cala en Bosc està a 12 quilòmetres de Ciutadella, situada entre la Marina de Cala en Bosc i la punta de sa Guarda, a tocar de les urbanitzacions de...

Cala en Fustam

Verge

Cala Fustam està a vuit quilòmetres, situada entre les puntes de sa Miloca i de Sant Antoni. Forma part de l’àrea natural d’especial interès que ab...

Cala Escorxada

Verge

Cala Escorxada està a vuit quilòmetres des Migjorn Gran, situada entre les puntes de Sant Antoni i de s’Avi. Forma part de l’àrea natural d’especia...

Trebalúger

Verge Trebaluger o Cala Trebaluger es´ta a 7 quilometres de Es Migjorn Gran, només es pot accedir a peu pel Camí de Cavalls des de cala Mitjana o bé des de ...

Cala en Porter

Urbana

Cala en Porter està a 11 quilòmetres d’Alaior, situada entre els morros Esclafat i Ponent, així com al costat de la urbanització homònima. A l’oest...

Cala Alcaufar

Urbana

La cala d'Alcalfar està a cinc quilòmetres de Sant Lluís, situada entre la punta Prima i la punta des Rafalet, a tocar de la urbanització homòn...

Binibèquer Nou

Urbana

Binibeca Nou està a sis quilòmetres de Sant Lluís, situada entre Punta Binibeca i Cala Torret, així com a devora la urbanització Binibeca o Binibéq...

Sa Caleta

Urbana

Caleta d’en Gorries o sa Caleta està a dos quilòmetres de Ciutadella, situada entre Torre des Castellar (torre de vigilància costanera del segle XV...

Son Bou

Urbana

Son Bou o Platges de Son Bou està a vuit quilòmetres d’Alaior, situada entre Punta Rodona (alberga Torre Esfondrada, talaia defensiva del segle XIX...

Cala Degollador

Urbana

Cala des Degollador o sa Platja Gran forma part del litoral urbà de Ciutadella, a 10 minuts caminant des de la plaça de l’Ajuntament, situada entre...

Binidalí

Urbana

La cala de Binidalí està a nou quilòmetres de Maó, entre Morro de sa Cova Baixa i la cala de Biniparratx, així com al costat de la urbanització hom...

Cala en Forcat

Urbana

Cala en Forcat està a set quilòmetres de Ciutadella, situada entre Cap de Banyos i ses Dobles, així com al costat de la urbanització Los Delfines i...